Kayıtlar

En Çok Tıklanan

Abdurrahim Karakoç - Mihriban

Resim
Sarı saçlarını deli gönlüme
Bağlamışlar çözülmüyor Mihriban
Ayrılıktan zor belleme ölümü
Görmeyince sezilmiyor Mihriban

Yar deyince kalem elden düşüyor
Gözlerim görmüyor aklım şaşıyor
Lambada titreyen alev üşüyor
Aşk kağıda yazılmıyor Mihriban

Önce naz sonra söz ve sonra hile
Sevilen seveni düşürür dile
Seneler asırlar değişse bile
Eski töre bozulmuyor Mihriban

Tabiplerde ilaç yoktur yarama
Aşk deyince ötesini arama
Her nesnenin bir bitimi var ama
Aşka hudut çizilmiyor Mihriban

Boşa bağlanmamış bülbül gülüne
Kar koysam köz olur aşkın külüne
Şaştım kara bahtın tahammülüne
Taşa çalsam ezilmiyor Mihriban

Tarife sığmıyor aşkın anlamı
Ancak çeken bilir bu derdi gamı
Bir kördüğüm baştan sona tamamı
Çözemedim çözülmüyor Mihriban

-Abdurrahim Karakoç


Mehmet Akif İnan - Zaman

Resim
Susarak anlattım bütün gizliyi.
Sakladım duygumu ben konuşarak.

Bir acı tarlası sessiz yüzünde,
Aşkı yürürlüğe koyma savaşı.

İçimde bir düzen kaynaşmaktadır.
Büyük ve çekingen bakışlarından.

En iyi anlatış artık susmaktır,
Anladım bunu ben, seni bilince.

Gel denize yaslan yalnız denize.
Sırrını denizler taşır insanın.

Zaman bir hızdır ve yıldızdır akan,
Esneyen günler ve gece üstünden.

Bir uyku bölmezse anılarımı,
Korkarım çıldırtır bu hayal beni.

Mehmet Akif İnan


Yedi Güzel Adam - Zehr-i Aşk

Resim

Bilal Toydemir - Sensiz Olmuyor (Yedi Güzel Adam)

Resim
Sensiz olmuyor gülüm gülüm
Sensiz olmuyor iki gözüm
Sensiz olmuyor, hasret dinmiyor,
Vurgunum sana, deli gönül... Vurgunum sana....

Sevda al beni götür.
Al, gönlüm biçare... Hasretiyle biçare.
Geri dönmez, geri gelmez sevdiğimden biçare.
Yâreler sinemi. Bu sitem az gelir.

Sensiz olmuyor gülüm gülüm
Sensiz olmuyor iki gözüm
Sensiz olmuyor, hasret dinmiyor,
Vurgunum sana, deli gönül... Vurgunum sana....

Sevda gülleri kalır.
Yar kalmaz, ne çare... Oldum ah bak divane.
Geri dönse, geri gelse, yüreğime son çare.
Hasreti öldürür. Bu sitem az gelir.

Sensiz olmuyor gülüm gülüm
Sensiz olmuyor iki gözüm

Sensiz olmuyor, hasret dinmiyor,
Vurgunum sana, deli gönül... Vurgunum sana....

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Söz - Müzik - Düzenleme:
Engin Bayrak

Seslendiren:
Bilocan (Bilal Toydemir)

Müzisyenler:
Keman: Gürhan Karakiraz
Kanun: Kibele Kıvılcım Çiftçi
Kemençe: Hande Devrim Küçükebe
Ud: Rıdvan Pişkin
Piano: Engin Bayrak

Yedi Güzel Adam - Hâmî-yi Marâşî

Resim
ʿĀşıḳam meftūn-ı cānān olmayan bilmez beni
Ḫançer-i ʿaşḳ ile ḳurbān olmayan bilmez beni
Añlamaz aḥvālimi her şūfi-meşreb müdde-i
Bāde-nūş-ı bezm-i ʿirfān olmayan bilmez beni

Arturup sevdā ser-i pür-şūra her dem zülf-i yār
İtdiren hep ʿaşḳ-ı dil-berdir baña terk-i diyār
Ehl-i derdem sırrımı nā-dāna itmem āşikār
Ḥikmet-i ʿaşḳ içre Loḳmān olmayan bilmez beni

Māʾilem bir şūḫa cevr eyler ben itdikce niyāz
Raḥm idüp bir dem dil-i bimāra olmaz çare-sāz
Öyle zār itmiş beni ol Yūsuf-ı iḳlim-i nāz
Hicr ile Yaʿḳūb-ı Kenʿān olmayan bilmez beni

Sāḳ-i ʿirfān elinden nūş idüp peymāneyi
Tār-ı zülf-i yāre bend itdim dil-i dvāneyi
Hep ʿalāyıḳdan geçüp itdim vaṭan mey-ḫāneyi
Faḳr iḳliminde sulṭān olmayan bilmez beni

Ḫalḳ-ı ʿālem şekker-i laʿl-i lebinden kām-yāb
Ḳalmışam bi-behre ben ancaḳ esr-i tef ü tāb
Mürġ-i cānım Ḥāmiāsā oldı firḳatle kebāb
Ḥasret ü sūz ile biryan olmayan bilmez beni